Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za skupnostni center Nova Gorica

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Skupnostni center Nova Gorica – II. faza«. Vrednost projekta znaša dobrih 1,3 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 280.000 evrov.

Namen projekta je zagotoviti kakovostno socialno varstveno infrastrukturo za boljšo socialno vključenosti na lokalnem nivoju, in sicer socialno infrastrukturo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju.

Podlago za naložbo predstavlja Dogovor za razvoj Goriške razvojne regije.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mestno občino Nova Gorica.