Skoči do osrednje vsebine

Aktualni podatki poslovanja

Na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja smo se, z namenom zagotavljanja večje transparentnosti svojega delovanja in boljše informiranosti svojih strank, odločili za redno objavo aktualnih podatkov iz svojega poslovanja. Redno objavljamo pregled vseh izvedenih izplačil, okvirni terminski načrt obravnave vlog za vse aktivne javne razpise in aktualno stanje obravnave zahtevkov za izplačilo.

Terminski načrt obravnave vlog

V spodnji datoteki so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog, ki prispejo na javne razpise za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrepe Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020):

TERMINSKI NAČRT obravnave vlog in rezultati javnih razpisov za UKREPE PRP 2014-2020 in ukrepe OP ESPR 2014-2020 (stanje: februar 2020)

V spodnji datoteki so objavljene aktualne informacije o reševanju vlog za vse ostale javne razpise za ukrepe kmetijske politike, ki jih izvajamo na agenciji (ukrepi promocije, ukrepi čebelarstva, de minimis ukrepi...):

TERMINSKI NAČRT obravnave vlog in rezultati javnih razpisov za UKREPE KMETIJSKIH TRGOV (stanje: februar 2020)

V zavihku "LEGENDA" je v obeh datotekah kratka razlaga postopkov obravnave vlog, ki pomaga razumeti tudi vse pojme, ki so uporabljeni v tabelah.

Stanje obravnave zahtevkov za izplačilo

STANJE ZAHTEVKOV za izplačilo (stanje: maj 2020)

V prvem zavihku "PRP UKREPI 2014-2020" so objavljeni podatki o stanju zahtevkov za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

V drugem zavihku "RIBE 2014-2020" so objavljeni podatki o stanju zahtevkov za ukrepe iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

V tretjem zavihku "LEGENDA" so objavljene kratke razlage pojmov, ki so uporabljeni v tabelah in primer, ki pomaga razumeti predstavljene podatke.

Iskalnik