Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Matej Marn se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve

Svet za splošne zadeve je začel s pripravami na marčno zasedanje Evropskega sveta ter razpravljal o širitvi Evropski uniji in o zakonodajnem načrtovanju.

Državni sekretar Matej Marn se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve

Državni sekretar Matej Marn se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve

Na zasedanju so ministri in državni sekretarji sprejeli tudi sklep o odobritvi začetka pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom ter se seznanili z novimi načrti Evropske komisije na področju spremljanja razvoja vladavine prava v Evropski uniji.

Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so izmenjali mnenja o osnutku dnevnega reda Evropskega sveta, ki bo zasedal 26. in 27. marca 2020 v Bruslju in ki bo glavno pozornost namenil gospodarskim temam, digitalni preobrazbi, širitvi EU in zunanjepolitičnim temam. Državni sekretar Marn se je zavzel za nadaljnje poglabljanje enotnega trga EU in za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za vse udeležence na trgu, še posebej na področju storitev. Zavzel se je za izboljšanje poslovnega okolja v EU za mikro, mala in srednja podjetja predvsem s spodbujanjem čezmejnega poslovanja, zmanjševanjem administrativnih ovir in boljšim dostopom do finančnih sredstev, ter podprl prizadevanja za razvoj konkurenčnega, varnega in etičnega digitalnega in podatkovnega gospodarstva. Državni sekretar je opozoril še na nujnost čim prejšnjega sprejetja pozitivne odločitve glede začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.

Svet za splošne zadeve je potrdil sklep o pooblastilu Evropski komisiji za začetek pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom in pogajalske smernice. Področja prihodnjih odnosov vključujejo vsa pomembnejša področja: trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, sodelovanje pri kazenskem pregonu, zunanjo politiko, varnost in obrambo, pri čimer Slovenija podpira sprejem sklepa ter želi, da Evropska komisija takoj pristopi k pogajanjem ter o njihovem poteku redno obvešča države članice Evropske unije.

Člani Sveta za splošne zadeve so razpravljali tudi o prihodnji širitvi Evropske unije. Pozdravili so sporočilo Evropske komisije s predlogi za izboljšave širitvenega procesa. Državni sekretar Marn je v razpravi poudaril, da mora prenova metodologije potekati vzporedno z odločanjem o odprtju pridružitvenih pogajanj z državama kandidatkama, torej s Severno Makedonijo in z Albanijo. Pozdravil je predlog o okrepitvi politične narave širitvenega procesa in najavo Komisije, da bo okrepila gospodarske spodbude regiji.

Precejšnjo pozornost je Svet posvetil razpravi o zakonodajnem načrtovanju v Evropski uniji in v tem okviru delovnem programu Komisije za letošnje leto. Državni sekretar Marn je opozoril, da mora biti zakonodaja prilagojena predvsem konkretnim potrebam in pričakovanjem državljanov in gospodarstva ter usmerjena v reševanje izzivov. Pozdravil je napoved, da bo Komisija v letošnjem letu velik poudarek namenila krožnemu gospodarstvu, razvoju področnih politik za doseganje podnebno nevtralne, zelene, pravične in socialne Evrope in se zavzela za pospešitev dela na področju zakonodajnega svežnja o reformi Skupne kmetijske politike. Zavzel se je tudi za pospešeno delo na prenovi zakonodajnih dosjejev, od katerih je odvisno delovanje Schengenskega sistema.

Nenazadnje, Komisija je obvestila Svet o poteku priprav na vzpostavitev horizontalnega mehanizma za spremljanje vladavine prava v državah članicah, ki bo temeljilo na vsakoletni objavi poročila o stanju na področju vladavine prava v Evropski uniji.