Skoči do osrednje vsebine

Minister Počivalšek s predstavniki gospodarstva in turizma o koronavirusu

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Minister Zdravko Počivalšek se je sestal s ključnimi deležniki na področju gospodarstva in turizma z namenom izmenjave informacij o posledicah epidemije koronavirusa. Preučili so trenutno stanje in vplive koronavirusa tako na slovensko gospodarstvo kot tudi turizem ter zasnovali priporočila, ki bodo predstavljena na Vladi Republike Slovenije.

Zadnje novice o širjenju korona virusa prihajajo iz severnih pokrajin sosednje Italije ter iz Irana in Južne Koreje. V Evropi je pričakovati, da bo epidemija vplivala na ohranjanje odprtosti in stabilnosti trgovinskih tokov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na globalni in evropski kot tudi nacionalni ravni. Prav tako je v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu, to sta Evropska komisija (EK) in Evropska potovalna komisija (ETC). Na nivoju Evropske Unije je ustanovljena tudi neformalna delovna skupina obeh navedenih institucij in držav članic, med katerimi je tudi Slovenska turistična organizacija (STO).

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je dejal, da »je namen današnjega srečanja z razpravo in izmenjavo mnenj najti predloge ukrepov, s katerimi želimo biti v primeru resnejših posledic pravočasno pripravljeni in se v primeru težav ustrezno, predvsem pa hitro odzvati. Koronavirus že vpliva na slovenski turizem, kar se kaže v zmanjševanju števila rezervacij in odpovedi potovanj, na področju gospodarstva pa je zaenkrat zaznati manjše posledice«.

Ugotovljeno je bilo, da se največ težav kaže v zmanjšanju povpraševanja pri končnih kupcih, zmanjšanju povpraševanja zaradi težav v dobaviteljskih verigah in zmanjšanih investicijskih aktivnostih, zaradi česar se lahko sčasoma pokaže potreba po zmanjševanju delavcev. V tem kontekstu se razmišlja o interventnem Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega čas. Sugestije s strani ključnih akterjev so bile tudi v smeri zagotavljanja likvidnostnih sredstev in promocije, v kolikor bi prišlo do zmanjšanja naročil v panogah, ki bodo izpostavljene vplivom koronavirusa.

»Ukrepati moramo čimprej. Pri tem je ključnega pomena medsebojno sodelovanje in obveščanje o stanju na trgih. Današnji strateški razmislek in razprava sta zagotovo pomemben prispevek k preventivnemu delovanju glede zmanjševanja vplivov epidemije na gospodarstvo in turizem«, je še povedal minister Zdravko Počivalšek.