Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorica Inšpektorata za okolje in prostor opravila izreden inšpekcijski pregled po požaru v podjetju Surovina v Mariboru

Okoljska inšpektorica je izvedla izredni inšpekcijski nadzor na lokaciji Obrata za predelavo odpadkov družbe Surovina, d.o.o., v Mariboru, kjer je prišlo do požara.

Ugotovljeno je bilo da se je vnelo okrog 300 kubikov nenevarnih odpadkov v skladišču prostora odpadkov pred predelavo. Ker naprava za proizvodnjo ni bila poškodovana, prav tako niso bila poškodovana tla skladiščnih prostorov, ni bilo potrebno prepovedati ali omejiti nadaljevanja proizvodnje.

Sam status odpadkov se ni spremenil in je primeren za nadaljnjo predelavo. Podjetje je tudi že samostojno ukrepalo in izvedlo preprečitev iztekanja požarnih vod v javno kanalizacijo in tekom današnjega dne že izvedlo vzorčenje odpadnih vod. Postopek se bo nadaljeval po pridobitvi poročila analize odpadnih vod.