Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB)«. Za projekt v vrednosti 20,8 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 16 milijonov.

Cilj naložbe je izgradnja nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo omogočala namestitev raziskovalne opreme in posledično izkoriščanje razvojnih možnosti v domačem in mednarodnem okolju ter nudila podporo gospodarstvu. S projektom bodo zagotovljeni infrastrukturni pogoji za izkoriščanje zaznanih priložnosti povečanja obsega dela in sodelovanja s poslovnim sektorjem (medicinska biotehnologija, farmacevtska industrija, prehrambna industrija, okoljske biotehnologije, inovativna interdisciplinarna biotehnološka podjetja). Vzporedno bodo zagotovljeni tudi primerni infrastrukturni pogoji za obstoječe delovanje in za nadaljnji razvoj Nacionalnega inštituta za biologijo.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalni inštitut za biologijo.