Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc: »Vsebina uredbe o sežigalnicah odpadkov je prenesena iz evropske direktive, velja in je ne moremo zadržati«

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor Simon Zajc je sprejel predstavnike Šaleškega EKO gibanja, ki so mu predali zbrane podpise Zahteve za zadržanje Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Šaleško EKO gibanje od Vlade RS zahteva, da prioritetno obravnava to zahtevo in v skladu s svojimi pristojnostmi ugotovi oz. oceni, da navedena uredba ni v skladu z Ustavo RS, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o varstvu pred diskriminacijo in Kazenskim zakonikom in nemudoma (takoj) zadrži njeno nadaljnje izvajanje in izdajo vseh soglasij oz. dovoljenj na podlagi te uredbe ter odpravi sporno uredbo in pripravi novo uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, pri čemer naj vključi tudi medicinsko stroko, ki je bila doslej izključena.

Minister je na poziv odgovoril, da »vlada uredbe ne more zadržati, ker za to ni pravne podlage. Pri uredbi gre za prenos evropske direktive tako, da če je pri tem prišlo do kakšnih lobističnih stikov, se je treba potem vprašati, kaj se dogaja na ravni Evropske unije, ne pri nas. S pravno podlago, ki jo navajate -  to je Zakon o vladi - je tako, da vlada lahko spremeni predpis ministra, ne pa same uredbe, ki jo sprejme vlada. V tem trenutku torej ni nobene pravne podlage, da bi vlada uredbo umaknila, če pa se bo prihodnja vlada, glede na to, da smo zdaj v tekočih poslih, odločila, da bo uredbo spremenila, potem bo vaš drugi predlog seveda upoštevan. Vem, da s tem niste zadovoljni, a vseeno, živimo v pravni državi in se moramo držati pravnega reda.«