Skoči do osrednje vsebine

Uvedba dajatev za odjavljeno vozilo

Zaradi varovanja okolja je potrebno poskrbeti za učinkovitejše ravnanje z odjavljenimi oziroma izrabljenimi vozili. Za doseganje tega cilja se uvaja novo dajatev na odjavljeno vozilo, ki jo bodo plačevali lastniki odjavljenih vozil, če v enem letu po odjavi vozila iz prometa, vozila ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

Zaradi varovanja okolja je potrebno poskrbeti za učinkovitejše ravnanje z odjavljenimi oziroma izrabljenimi vozili. Za doseganje tega cilja se uvaja novo dajatev na odjavljeno vozilo, ki jo bodo plačevali lastniki odjavljenih vozil, če v enem letu po odjavi vozila iz prometa, vozila ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

Glavni namen dajatve za odjavljeno vozilo je, da bodo lastniki skrbeli za odjavljeno vozilo in da odjavljena vozila ne bodo končala svojega življenjskega cikla v naravi in dodatno onesnaževala naše okolje, temveč, da bodo vozila končala svoj življenjski cikel v ustreznih okoljih, kjer bo poskrbljeno tudi za okolju nevarne snovi in materiale, ki obremenjujejo naše okolje v katerem živimo.

Določbe Zakona o dajatvah za motorna vozila, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št 54, 29.9.2017, o dajatvi na odjavljeno vozilo so se začele uporabljati 1. aprila 2018. Od 1. aprila dalje bo ob vsaki odjavi vozila iz prometa začel teči enoletni rok, v katerem bo moral lastnik vozila s tem vozilom nekaj storiti v skladu z zakonom, sicer bo po preteku enega leta od odjave vozila postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.

Lastniki vozil, predvsem odjavljenih vozil iz prometa (neregistriranih vozil), morajo sedaj bolj skrbeti, da bodo po odjavi vozila in morebitni prodaji vozila tudi poskrbeli za prenos lastništva vozila na novega lastnika, kajti, če bo to vozilo odjavljeno več kot eno leto in ne bodo prenesli lastništva bodo postali zavezanci za plačilo dajatve na odjavljeno vozilo. Sprememba lastništva vozila (tudi odjavljenega) lastniki uredijo na istih mestih, kjer se ureja registracijo vozila torej na upravnih enotah in pri nosilcih javnega pooblastila, ki so med ljudmi bolj poznani kot »tehnični pregledi«.

Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje preprosto povedano za osebna vozila, ki so
registrirana za prevoz devetih oseb skupaj z voznikom (8+1) oziroma vozila za prevoz
blaga z največjo dovoljeno maso do 3.5 tone. Natančneje gre za naslednje kategorije
vozil:
- M1 vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg voznikovega sedeža;
- N1 vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
- L2e trikolesna vozila.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila iz prometa in nato vsako leto na datum odjave vozila. Tako bodo na primer lastniki vozil, ki bodo 1. aprila 2018 odjavili vozilo iz prometa postali zavezanci za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo 1. aprila 2019 in jo bodo plačevali vsako leto razen, če obveznost plačila dajatve ne bo prenehal kot je navedeno v nadaljevanju. 

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirano ali če lastnik upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:
- potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
- policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;
- dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
- izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.4/12
Sama dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje največ deset let od zadnje odjave vozila.

Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila.
Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila, kar pomeni tudi za vozila, ki so nacionalno bogastvo.

Zavezanec za plačilo dajatve na odjavljeno vozilo je vedno lastnik odjavljenega vozila. Če bo lastnik odjavljenega vozila ravnal v skladu z določili zakona, do obveznosti plačila letne dajatve na odjavljeno vozilo sploh ne bo prišlo, kar je tudi cilj uvedbe dajatve za odjavljeno vozilo.