Skoči do osrednje vsebine

Začetek pregleda zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/159 so bili 31. januarja 2019 uvedeni dokončni zaščitni ukrepi za nekatere izdelke iz jekla. V uvodni izjavi 161 Izvedbene uredbe je določeno, da bo Evropska komisija glede na interes Unije morala prilagoditi raven ali dodelitev tarifne kvote v primeru sprememb okoliščin v obdobju uvedbe ukrepov.

Predmet pregleda so nekateri izdelki iz jekla, ki so navedeni v Prilogi k obvestilu.

Zainteresirane strani so pozvane, da Evropski komisiji predložijo svoja stališča, informacije in ustrezna dokazila v rokih in na način, kot je določeno v obvestilu o začetku pregleda. Komisija mora te informacije in dokaze prejeti v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.

Obvestilo o pregledu zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU je bilo objavljeno v Uradnem listu EU, serija C 51 z dne 14.2.2020 .