Skoči do osrednje vsebine

Prizadevanja za opolnomočenje otrok v vzgojnih zavodih za kasnejše samostojno bivanje

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se je v petek, 14. februarja, odvijala predstavitev mreže vzgojnih zavodov za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami za sodnike in sodnice ter strokovne sodelavce in sodelavke, ki obravnavajo družinske zadeve.

Udeleženci so prejeli koristne informacije, ki jim bodo v pomoč pri odločanju o ukrepu "Namestitev otroka v zavod". V razpravi so se pogovarjali tudi o težavah, ki so se že pokazale v praksi pri odločanju o tem ukrepu.

Uvodoma je udeležence nagovorila državna sekretarka Martina Vuk. Pri nameščanju otrok v vzgojne zavode je bilo doslej precej težav, je izpostavila. Ministrstvo je zato skupaj z oddelkom socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Koper opravilo raziskavo in jih identificiralo. Nato je bil opravljen pilotni projekt, ki ga je MIZŠ razpisalo pred dvema letoma z evropskimi sredstvi. Imenovana je bila medresorska vladna skupina, opravljenih več kot 80 posvetov in sestankov z različnimi deleženiki. Na tej podlagi je zato predlagana nova ureditev, s katero želimo vzpostaviti mrežo strokovnih centrov, ki bodo nudili celostno pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami na posameznem v naprej določenem območju.

Strokovni centri bodo s pomočjo mobilnih timov pomagali vrtcem, šolam in staršem. Imeli bodo na voljo več fleksibilnejših oblik pomoči in skupin, vključno z dnevnimi skupinami. Temeljni preobrat, ki ga želimo doseči, je poudarila državna sekretarka, pa je prehod iz trenutnega stanja, ko se otroka prilaga instituciji, doseči ravno obratno, da se bo sledilo potrebam otroka. Pomembno ga bo tudi opolnomočiti za kasnejše samostojno bivanje.