Skoči do osrednje vsebine

Študentski inovativni projekti za družbeno korist: za študijsko leto 2019/2020 sofinanciranih 115 projektov v skupni vrednosti 1,96 milijona evrov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Znani so rezultati 3. javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«.

Znani so rezultati 3. javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«.

V študijskem letu 2019/2020 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija (iz Evropskega socialnega sklada) sofinancirala 115 projektov 19 visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne regije v skupni vrednosti 1.961.240,00 EUR. Program vzpodbuja sodelovanje in povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem.

V projektnih aktivnostih se bodo študenti v interdisciplinarnih skupinah seznanjali s praktičnimi izzivi v okolju pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. S tem program ustvarja priložnosti, da študenti že v času študija pridobivajo praktična znanja, veščine in izkušnje, s čimer lajšajo prehod na trg dela po zaključku študija.

V roku je na razpis prispelo 20 prijav za 162 projektov v skupni višini 2.715.092,00 EUR. Število prijavljenih in s tem interes javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije je tako občutno preseglo razpoložljiva sredstva.

Rezultati javnega razpisa so dostopni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.