Skoči do osrednje vsebine

Komisija zaprla dve kršitvi s področja okolja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Evropska komisija je kot uspešno rešeni zaprla 2 kršitvi s področja okolja – glede nenotifikacije predpisov za prenos direktive o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa in neizpolnitve obveznosti iz uredbe o recikliranju ladij.

Določitev skupnih metod ocenjevanja hrupa

Komisija je Sloveniji izdala uradni opomin, ker je rok za prenos Direktive 2015/996/EU o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta potekel, Komisija pa ni bila obveščena o ukrepih, ki zagotavljajo popolni prenos.

V odgovoru na uradni opomin je Slovenija obvestila Komisijo, da za prenos te direktive v pravni red Slovenija pripravlja spremembo obstoječe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju.

Vlada RS je 3. 10. 2019 izdala obe uredbi, 4. 10. 2019 pa sta bili objavljeni v Uradnem listu RS. Opravljen je bil tudi postopek notifikacije predpisa, s tem pa odpravljeni vsi očitki iz uradnega opomina.

Recikliranje ladij

Komisija je izdala uradni opomin, ker ni predložila nobenega uradnega obvestila v skladu s členom 22(3) Uredbe (EU) 1257/2013 o imenovanju članov stalnega osebja, odgovornih za sodelovanje na področju izvrševanja, poleg tega tudi ni predložila nobenega uradnega obvestila v skladu s členom 22(4) o nacionalnih določbah glede izvrševanja in zagroženih kaznih v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 1257/2013.

Slovenija je v odgovoru navedla, da je izpolnila svoje obveznosti iz člena 22(3) Uredbe (EU) 1257/2013 in je imenovala člana stalnega osebja, o tem pa tudi obvestila Komisijo. Poleg tega pa za zagotovitev izvajanja Uredbe (EU) 1257/2013 pripravlja Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij. S sprejemom navedene uredbe bodo izpolnjene vse obveznosti iz člena 22(1) in (4) Uredbe 1257/2013/EU.

Vlada je 17. 10. 2019 izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, s čimer je odpravila vse očitke iz uradnega opomina.