Skoči do osrednje vsebine

Okoljski inšpektorji, predstavniki Finančne uprave in Policije so nadzirali čezmejne pošiljke odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ljubljana, 10. februar 2020. Okoljski inšpektorji so januarja v sodelovanju s predstavniki Finančne uprave in Policije, izvedli nadzore čezmejnega pošiljanja odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper. To je bila njihova prva skupna akcija nadzorov čezmejnih pošiljk odpadkov v okviru IMPEL projekta SWEAP v letošnjem letu. V letu 2020 bo opravljenih še približno 30 skupnih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov.

Na vseh treh lokacijah so ustavili večje število tovornih vozil. Pri tistih, ki so prevažali odpadke so opravili fizično kontrolo pošiljk odpadkov, pregled dokumentov potrebnih za čezmejno pošiljanje odpadkov ter za to potrebnih oznak vozila.

Na počivališču Šempas so opravili šest takih nadzorov. V petih primerih je šlo za pošiljke nenevarnih odpadkov (zeleni seznam), za katere pošiljatelji ne potrebujejo soglasja ustreznega organa držav izvoznic, tranzitnih držav in države v kamor se prevažajo. En prevoznik pa je vozil odpadek, za katerega je moral imeti soglasje omenjenih držav.
V dveh primerih je bilo pri pregledu spremljajoče dokumentacije ugotovljeno, da so pošiljatelji izpolnili stare obrazce (Priloga VII,), ki niso več veljavni. Pri enem pošiljatelju je bila napačna tudi klasifikacijska številka odpadka. Pošiljatelja sta nepravilnost odpravila tekom izvedbe inšpekcijskega postopka. Predstavniki FURS pa so oglobili šoferja vozila, ki je imel predpisano tablo za prevoz odpadka s črko »A«, le na zadnji strani, na priklopniku, ne pa tudi na sprednji strani vlečnega vozila.

Na mejnem prehodu Obrežje so pregledali šest čezmejnih pošiljk odpadkov, štiri na vstopu ter dve na izstopu iz Republike Slovenije. V štirih primerih nepravilnosti niso bile ugotovljene, v dveh, pa je bilo pošiljanje odpadkov nezakonito, in sicer, pri fizičnem pregledu pošiljke iz Hrvaške v Slovenijo je bilo ugotovljeno, da tovorno vozilo ne prevaža odpadnih sekancev, kot je bilo napisano v dokumentaciji, ampak mešanico odpadnega lesa in drugih odpadkov. Za to pa bi pošiljatelj potreboval soglasja pristojnih organov. Pristojni organ Republike Hrvaške se je strinjal, da se pošiljka vrne na Hrvaško. Inšpekcijski postopek pri slovenskem podjetju še poteka.

Tudi pri pregledu pošiljke odpadnih železnih delcev, poslanih iz Slovenije na Hrvaško, so inšpektorji za okolje ugotovili, da se med železnimi delci nahajajo tudi drugi odpadki (večji kosi plastike, keramika, itd.). Pošiljka so napotili nazaj v obrat, iz katerega je bila odpremljena. Tam se je izvedel inšpekcijski nadzor, postopek je še v teku.

V Luki Koper so predstavniki Finančne uprave ter Inšpektorata za okolje in prostor izvedli nadzor štirih zabojnikov. Zaradi neustrezne dokumentacije za pošiljke so v Luki zadržali kar tri. Do predložitve ustrezne dokumentacije bodo v koprskem pristanišču počakale pošiljke žlindre, poslane iz Madžarske v Pakistan, pošiljka odpadkov, navedenih kot "polimeri propena", poslane na predelavo iz Slovenije v Turčijo in pošiljka balirane prozorne odpadne folije, deloma onesnažene, poslane na predelavo iz Slovenije v Malezijo.