Skoči do osrednje vsebine

Prvi nacionalni Strateški svet za podjetnost v izobraževanju

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V začetku leta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ustanovilo prvi nacionalni Strateški svet za podjetnost v izobraževanju. V njem so združeni različni strokovnjaki, tako iz šolstva kot gospodarstva, ki imajo izkušnje s spodbujanje podjetnosti v različnih organizacijah in so uspešno vnašali spremembe v različne okolja in dodajali dodano vrednost.

Namen strateškega sveta je oblikovati strategijo in akcijski načrt za razvoj podjetnosti v izobraževanju. Vodi ga državna sekretarka Martina Vuk, ki je na prvi seji, v četrtek, 6. februarja,  izpostavila, da se kljub pomanjkanju skupne definicije podjetnosti in različnega razumevanja področja, podjetnost v zadnjih letih pospešeno razvija, s strani ministrstva pa je bilo sofinanciranih in spodbujenih več projektov in pilotnih razvojnih projektov, ki so na različne načine vpeti v izobraževalni prostor.

Sprva so bile aktivnosti usmerjene v učenca, v trenutnih projektih pa so ciljna javnost učitelji in ravnatelji, ki jih želimo opolnomočiti s pravimi kompetencami. Na ravni vertikale je področje najbolj razvito na področju poklicnega izobraževanja, določeni zametki in aktivnosti so tudi na gimnazijah, dokaj malo pa ga je na področju osnovnih šol. Zaradi tega sedaj potekata dva večja projekta ravno na osnovnih šolah in gimnaziah, zanimanje s strani učiteljev in ravnateljev pa narašča. Državna sekretarka Martina Vuk je izpostavila: »Prišli smo do točke, ko je potreben konkreten korak naprej. Podjetnost je kompetenca osebnega razvoja, kompetenca za življenje vsakega posameznika.  Pričakujemo, da bomo v strateškem svetu prišli do učinkovitih usmeritev, ki bodo v praksi prinesle konkretne rezultate: samoiniciativne in podjetne mlade s pravo mero etike in morale.« 

Vsi člani strateškega sveta imajo izkušnje s spodbujanjem podjetnosti v različnih okoljih, kar je zagotovilo, da bomo prišli do najboljših možnih predlogov in rešitev. Na seji so člani izpostavili pripravljenost, da aktivno prispevajo s predlogi in rešitvami k razvoju podjetnosti v izobraževanju. Mandat članov sveta je 5 let. 

Člani strateškega sveta, ki ga vodi državna sekretarka Martina Vuk, so:

 1. Maja Krušič Šega, MIZŠ, namestnica vodje
 2. Aleš Ojsteršek, MIZŠ, član
 3. dr. Slavica Černoša, MIZŠ, članica,
 4. Marijana Kolenko, OŠ Lava, članica,
 5. Janez Gorenc, Gimnazija Novo mesto, član,
 6. Herman Pušnik, I. gimnazija Maribor, član,
 7. dr. Justina Erčulj, ŠR, članica, 
 8. dr. Vinko Logaj, ZRSŠ, član,
 9. dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta, član
 10. Marlen Skarlovnik, MGRT, članica,
 11. Jana Ravbar, CPI, član,
 12. dr. Alenka Šverc, ZAMSM, članica,
 13. Tanja Skaza, Skaza, članica,
 14. Jožica Rejec, JA, članica,
 15. Jože Torkar, Petrol, član,
 16. Jelica Lazarevič Lajovic, Iskratel, članica,
 17. Aleksander Zadel, Competo, član,
 18. Nastja Mulej, deBono, članica,
 19. Barbara Bregar Mrzlikar, CEED, članica,
 20. Edita Krajnovič, Mediade, članica,
 21. dr. Blaž Zupan, Ekonomska fakulteta, član,
 22. Leo Oblak, Infonet, član, 
 23. dr. Tanja Dmitrovič, Univerza v Ljubljani, članica,
 24. Katja Kraškovič, Gea College, članica,
 25. Uroš Urbas, Delo, član.


KAJ JE PODJETNOST?

Samoiniciativnost in podjetnost je sposobnost posameznika za uresničevanje lastnih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost pomaga posameznikom ne le pri njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela ter pri izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za bolj specifične spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje. Podjetnost je kompetenca za življenje in je prisotna na vseh življenjskih področjih. Državljanom omogoča, da skrbijo za svoj osebni razvoj, aktivno prispevajo k družbenemu razvoju, vstopijo na trg dela kot zaposlena ali samozaposlena oseba in zaženejo ali širijo podjetja, ki so lahko kulturne, socialne ali komercialne narave.