Skoči do osrednje vsebine

Pristojni nadzorni slovenski in hrvaški organi o krepitvi inšpekcijskih nadzorov nad čezmejnih prevozom odpadkov

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Zagreb, 6. februar 2020. V Zagrebu so se danes sestali pristojni nadzorni organi Republike Slovenije in Republike Hrvatske, kateri so pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov. Razpravljali so o možnostih za krepitev medsebojnega sodelovanja pri preprečevanju nezakonitega pošiljanja odpadkov in o možnostih za izboljšanje nadzora čezmejnih pošiljk odpadkov. Obe državi sta predstavili dobre primere preprečevanja nezakonitih pošiljk odpadov.

Enajst slovenskih in hrvaških predstavnikov organov za izvajanje inšpekcijskih nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov sedi okoli okrogle mize in sledi udeleženki, ki na sredini stoji pred odprtim prenosnikom

udeleženci srečanja za okroglo mizo | Avtor: IRSOP

Udeleženci so izpostavili potrebo po intenzivnejšem sodelovanju organov, ki so v eni in drugi državi pristojni za nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov in to tako iz vidika opravljanja skupnih nadzorov na mejnih prehodih, kot tudi na pomembnejših prometnicah, po katerih se izvaja prevoz odpadkov.
Strinjali so se, da je nujno okrepiti sprotno izmenjavo vseh potrebnih informacij na dnevni osnovi, pa tudi znanje oziroma izobraževanje vseh, ki sodelujejo v nadzorih čezmejnega pošiljanja odpadkov.
Sestanek je bil sklican na pobudo slovenskih in hrvaških nacionalnih koordinatorjev v okviru IMPEL mreže - evropske neprofitne organizacije, katere temeljni namen je povezovanje organov državne uprave, še posebej inšpekcij pristojnih na področju varstva in zaščite okolja držav članic EU.
Srečanja so se iz Slovenije udeležili predstavniki Inšpektorata RS za okolje in prostor, Generalne policijske uprave ter Finančne uprave Republike Slovenije, s strani Hrvaške pa predstavniki Carinske uprave republike Hrvaške, predstavniki Državnega inšpektorata, Inšpekcije za zaščito okolja, ter Uprave kriminalistične policije.