Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc sprejel peticijo zdravnikov goriške regije

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister Simon Zajc je sprejel predstavnike zdravnikov goriške regije, ki so mu predali podpise zdravnikov, ki so jih zbrali k Pozivu zdravnikov in zobozdravnikov Goriške regije odločevalcem, da »Pri vsakršnih obremenitvah okolja izhajajte iz zdravja ljudi«.

»Okolje in zdravje sta tesno povezana, zato razumem skrb zdravnikov, njihova skrb je seveda zelo utemeljena«, je podaril minister Zajc.

Zdravnikom je zagotovil, da je zdravniška stroka že zdaj vključena v postopke. V času pridobivanja okoljskih dovoljenj se za mnenje namreč vpraša tudi Ministrstvo za zdravje, zato je skrb, da se pri odločanju o okolju ne upošteva zdravstveni vidik odveč.

Minister je prisluhnil zdravnikom glede skrbi o utemeljenosti postavljanja objektov za termično obdelavo odpadkov v območja, ki so bila v preteklosti obremenjena s težko industrijo in izraženim dvomom o veljavnosti meritev, ki jih izvajajo onesnaževalci.

Minister je zdravnikom razločil načrte, ki jih je imel  glede sanacije s preteklostjo obremenjenih območij. To problematiko je želel nasloviti v popolnoma novem Zakonu o varovanju okolja. Namen je bil, da se zagotovi sistemski vir financiranja za taka območja. To pomeni, da bi bilo na leto na voljo med 5 in 10 milijonov evrov za sanacijo v preteklosti obremenjenih območij. Prav tako bi v novem zakonu uredili tudi meritve, ki jih morajo izvajati onesnaževalci. To bi uredili tako, da bi onesnaževalci plačali meritve, a bi meritve izvajala država. »Videli bomo, kako bo naslednji minister gledal na to tematiko«, je dejal minister Zajc.

Kar se tiče sežigalnic pa je mnenje ministra Zajca, da Slovenija potrebuje objekt za termično obdelavo odpadkov predvsem za monosežig, pri katerem so mejne vrednosti strožje. »Še vedno namreč menim, da Slovenija mora poskrbeti za svoje odpadke, saj se bomo, če ne, soočali z zdravstvenim problemom odpadkov, ki bodo ležali po ulicah.«

Peticijo so predali: Nevenka Mlinar, dr. med., splošna zdravnica v Desklah; izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela in športa, UKC Ljubljana; Marina Praprotnik, dr. med., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana; dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenija; Iztok Kos, dr. med., generalni sekretar Zdravniške zbornice Slovenije; doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana.