Skoči do osrednje vsebine

Minister Simon Zajc nagovoril inšpektorje za okolje in prostor

Minister Simon Zajc je nagovoril udeležence izobraževanja inšpektorjev Inšpektorata RS za okolje in prostor. Izpostavil je pomen tovrstnih srečanj, kjer udeleženci pridobijo nova znanja, preko neformalnih srečanj pa izmenjavo izkušenj, dobrih praks in povezav, ki obogatijo in olajšajo delo zaposlenih.

Delo gradbenih in okoljskih inšpektorjev je pomembno ne le zato, ker nadzirajo izvajanje in spoštovanje okoljskih in gradbenih predpisov ter tako zagotavljajo zakonitost, ampak tudi zato, ker s tem v praksi ocenijo kakovost in vrzeli predpisov. Zato, je dejal minister »je pomembno, da IRSOP sodeluje pri pripravi predpisov od samega začetka njihovega nastajanja. Imamo skupen cilj, ki ga skupaj uresničujemo.«

Na okoljskem in gradbenem področju se inšpektorji v inšpekcijskih postopkih srečujejo s številnimi praktičnimi vprašanji in izzivi pa tudi osebnimi dilemami in težavami, zato je nujno, da v interakcijski tematskih sklopih, v katerih se prepletajo vodenje in svetovanje ter poučevanje ali izobraževanje, pridobijo nova vedenja in izkušnje.