Skoči do osrednje vsebine

Krepitev tržnega položaja v regiji JV Evrope tudi s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve RS

Pošta Slovenije je včeraj v Ljubljani skupaj z Intereuropo pripravila posvet z naslovom »Skupina Pošta Slovenije - regionalni povezovalec v logistiki«, na katerega je povabila predstavnike Ministrstva za zunanje zadeve RS. Pošta Slovenije želi tudi s pomočjo ministrstva utrjevati poslovne priložnosti na trgih jugovzhodne Evrope, kjer je Intereuropa s svojimi odvisnimi družbami že sedaj prisotna.

generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar ter v. d. generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Iztok Grmek

generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar ter v. d. generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo mag. Iztok Grmek

Posveta so se poleg predstavnikov uprav obeh družb – generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Borisa Novaka, članov poslovodstva mag. Andreja Rihterja ter Vinka Filipiča s sodelavci, predsednika uprave Intereurope Marka Cegnarja ter člana uprave Marka Remsa s sodelavci, udeležili tudi zunanji minister dr. Miro Cerar, predstavniki direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo ter predstavniki sektorja za bilateralno gospodarsko sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Konec lanskega leta se je Skupini Pošta Slovenije pridružila družba Intereuropa s svojimi odvisnimi družbami.  S prevzemom Intereurope  je Pošta Slovenije storila enega najpomembnejših korakov v svoji zgodovini in prerašča v mednarodno podjetje. Z načrtovano integracijo Skupine Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije  je kot združena skupina s  skoraj 8.000 zaposlenimi postala eno največjih logističnih podjetij v Sloveniji. Ob tem ambiciozno zasleduje cilj, da postane vodilni ponudnik celovitih logističnih rešitev v širši regiji jugovzhodne Evrope.

Skupina Pošta Slovenije in Skupina Intereuropa sta podjetji z dolgo tradicijo, ki ju odlikuje zanesljivost in visoka kakovost storitev. Skupina Pošta Slovenije poleg matične družbe s sedežem v Mariboru, vključuje še 5 odvisnih družb v Sloveniji. V skladu z začrtano strategijo bo ohranjala vodilni položaj na področju konkurenčnega trga poštnih storitev v Sloveniji  ter se krepila v regiji. Ob tem  bo sledila načrtovani rasti in razvoju na logističnem področju v jugovzhodni Evropi. Skupina Intereuropa je prepoznani ponudnik logističnih storitev v regiji in izvaja kopenski, pomorski, zračni promet, skladiščenje, distribucijo ter carinske storitve. Poleg matične družbe s sedežem v Kopru vključuje 12 odvisnih družb v 9 državah.

»Integracija Skupine Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije je prava pot, da združena skupina postane vodilni, samostojni in neodvisni ponudnik logističnih in paketnih storitev za končne kupce v regiji. Celotna Skupina Pošta Slovenije lahko svojim strankam ponudi širok portfelj produktov, učinkovite podporne storitve in napredne logistične rešitve, ki bodo izpolnile pričakovanja najbolj zahtevnih strank. Že v  letošnjem letu Skupina načrtuje blizu 450 mio. EUR prihodkov, od tega bomo polovico (51,5 %) prihodkov ustvarili iz naslova logističnih in paketnih storitev. S Skupino Pošta Slovenije imajo stranke rešitev za logistično-paketne storitve na enem mestu ter podporo prodajnega osebja s širokim strokovnim spektrom. V prihodnje se bo povečal nabor storitev, ki ga bomo nadgrajevali z rešitvami za kompleksne logistične potrebe ter tudi poenostavil vstop na nove trge oz. države JV Evrope,« je na današnjem posvetu med drugim izpostavil generalni direktor mag. Boris Novak.

Pred Pošto Slovenije so številni izzivi, ki jih bo premagovala skupaj z Intereuropo. Ob tem pa  želi tudi z  s pomočjo Ministrstva  za zunanje zadeve RS  utrjevati poslovne priložnosti na trgih jugovzhodne Evrope, kjer je Intereuropa s svojimi odvisnimi družbami že sedaj prisotna. Ministrstvo za zunanje zadeve RS je že tudi v preteklosti pomagalo Pošti Slovenije pri nekaterih njenih aktivnostih, kot npr. zaposlovanju tujih državljanov, organizaciji nekaterih predstavitev in navezovanju diplomatskih stikov. 

»V številnih delih sveta sta politika in diplomacija še vedno tisti, ki v veliki meri odpirata vrata gospodarstvu – tako v Aziji, Srednji in Južni Ameriki, Afriki in drugod. Naša diplomatska in konzularna predstavništva dobro poznajo vaša hčerinska podjetja v večini držav Zahodnega Balkana in v Ukrajini. Verjamem, da bo današnji dogodek prispeval k še aktivnejšemu povezovanju slovenske diplomacije s Pošto Slovenije, s še dodatno okrepljeno t. i. interevropsko dimenzijo«, pa je na današnjem posvetu poudaril minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar.

˝V zadnjem letu dni sem pogosto izrekal ime vašega kolega Marjana Osvalda, svetovalca uprave Pošte Slovenije,˝je sporočill minister dr. Cerar in dodal, da je njegovo kandidaturo za namestnika generalnega direktorja pri Svetovni poštni zvezi, ki ima svoj sedež v Bernu, z veseljem osebno podprl v mnogih bilateralnih srečanjih s kolegi zunanjimi ministri, vse do letošnjega avgusta 2020, ko bodo volitve, pa bo njegovo kandidaturo aktivno podpirala celotna slovenska diplomacija preko konzularno diplomatske mreže.