Skoči do osrednje vsebine

Strokovni dnevi javnih uslužbencev Inšpektorata za okolje in prostor

Portorož, 30. januar 2020. Javni uslužbenci Inšpektorata za okolje in prostor so danes začeli dvodnevno srečanje, namenjeno strokovnemu izobraževanju, izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Jutri bo zbrane pozdravil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc

Na okoljskem in gradbenem področju se inšpektorji pri svojem delu srečujejo s številnimi praktičnimi vprašanji kot tudi z izzivi strokovne in pravne narave. Zato je nujno, da v interakcijskih tematskih sklopih, v katerih se prepletajo vodenje in svetovanje ter poučevanje ali izobraževanje, pridobijo nova vedenja in izkušnje o tem, kako lahko v določni situaciji najbolje postopajo, da bi bili čimbolj učinkoviti. Korist tovrstnega izobraževanja je "tiho znanje", ki ga je težko prenesti na drugo osebo v pisni obliki.

Program je zato zelo obširen. Tematski sklopi, pri katerih bodo sodelovali vsi zaposleni so namenjeni razpravam o mobingu, komuniciranju s težavnimi strankami, odnosih z javnostmi, izvedena pa bo tudi okrogla miza o pogledu varuha človekovih pravic na delo inšpektorata.

Javni uslužbenci, ki opravljajo splošne in pravne naloge, se bodo seznanili s spremenjenimi navodili o ravnanju z dokumentarnim gradivom, arhiviranjem gradiva, prejeli bodo tudi dodatna pojasnila v zvezi z uporabo informacijskega sistema.

Za gradbene in okoljske inšpektorje bosta organizirani okrogli mizi v zvezi z Gradbenim zakonom, natančneje o razdelitvi pristojnosti med gradbenimi inšpektorji in inšpektorji za okolje ter o pogledu drugostopenjskega organa na odločbe inšpektorjev in pritožbe zavezancev. Seznanili se bodo tudi z aplikacijo e-prostor.

Srečanje je potekalo v Kongresnem centru Portus v hotelu Slovenija v Portorožu.