Skoči do osrednje vsebine

Velika pričakovanja glede izvajanja Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V prostorih Pretorske palače v Kopru je Ministrstvo za okolje in prostor danes predstavilo osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in Okoljsko poročilo. Dogodka se je udeležilo 40 oseb, predstavnikov obalnih občin, prostorskih načrtovalcev, nevladnih organizacij, civilne družbe, gospodarskih družb, izobraževalnih organizacij in javnih služb.

V uvodnem nagovoru je koprski župan Aleš Bržan izrazil zadovoljstvo, da strategija prepoznava pomemben geostrateški položaj koprske in drugih obalnih občin. Poleg povezovanja s tržaškim pristaniščem je poudaril tudi pomen povezovanja v smeri Istre in reškega pristanišča. Drugi pomemben element strategije, ki ga je izpostavil, je vloga dokumenta pri zagotavljanju kakovosti bivanja, za katero so v veliki meri odgovorne lokalne skupnosti, k čemur pa lahko izdatno prispeva država z gospodarsko javno infrastrukturo. Pri tem je omenil, da je za obalno območje posebej pomembno varovanje obalnega pasu. Udeleženci so večkrat opozorili na prakso, da državni organi z različnimi zakonskimi rešitvami ali izvedbenimi akti ne sledijo v veljavni strategiji sprejete usmeritve (npr. nepovezanost prometnih sistemov na območju Bertokov). Spraševali so se, kako bo nova strategija zagotovila, da bo izvajanje vseh akterjev usklajeno z njenimi določili, saj udeleženci prepoznavajo velik pomen tega krovnega dokumenta v sistemu urejanja prostora in razvoja države.

S posvetom v Kopru so zaključena napovedana javna posvetovanja, sledili bodo posamezni vsebinski sestanki. Javna razprava je sicer odprta še do 15. 3. 2020. Na tej povezavi lahko zainteresirani najdete vsa gradiva in obrazec za pripombe.