Skoči do osrednje vsebine

Slovenija v mednarodni skupnosti prepoznana po svojem prispevku h krepitvi varstva otrokovih pravic

Na Ministrstvu za zunanje zadeve je danes potekala okrogla miza "Slovenija za otrokove pravice - Kako lahko izboljšamo položaj otrok v svetu", s katero smo obeležili 30. obletnico Konvencije o otrokovih pravicah in 20. obletnico njenih vsebinskih izbirnih protokolov. Namenjena je bila predstavitvi mednarodnega delovanja različnih slovenskih deležnikov na področju otrokovih pravic, po katerem je Slovenija v mednarodni skupnosti tudi prepoznana.

Uvodni nagovor ministra dr. Mira Cerarja

Uvodni nagovor ministra dr. Mira Cerarja

1 / 3

Okroglo mizo sta odprla minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar in varuh človekovih pravic g. Peter Svetina. Minister dr. Cerar je spomnil, da so Konvencija o otrokovih pravicah in njeni izbirni protokoli v preteklih desetletjih bistveno pripomogli k izboljšanju položaja  otrok. Potrdil je, da si bo Slovenija še naprej prizadevala za dobrobit otrok doma in po svetu, ter poudaril pomen sodelovanja različnih deležnikov pri tem.

Na okrogli mizi so svoje mednarodne aktivnosti predstavili predstavniki in predstavnice Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policije, Zveze prijateljev mladine Slovenije, ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti in junior ambasadorka Unicefa.

Udeleženci so potrdili, da je Slovenija pomembna in vidna zagovornica otrokovih pravic v mednarodni skupnosti, ki s svojimi številnimi aktivnostmi znatno pripomore k dobrobiti otrok po svetu. Te aktivnosti pa imajo pozitiven vpliv tudi na varstvo otrokovih pravic v Sloveniji, so še ugotovili sodelujoči.

Konvencijo o otrokovih pravicah je sprejela Generalna skupščina OZN 20. novembra 1989 in je najširše ratificirana mednarodna pogodba s področja človekovih pravic – šteje kar 196 pogodbenic. 25. maja 2000 je bila nadgrajena z izbirnima protokoloma glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih in glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije, 19. decembra 2011 pa na pobudo Slovenije in skupine držav še z izbirnim protokolom glede postopka sporočanja kršitev.

Govor ministra dr. Cerarja