Skoči do osrednje vsebine

Svet za splošne zadeve o konferenci o prihodnosti Evrope

Državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Matej Marn se je danes udeležil Sveta za splošne zadeve. Svet, ki mu prvič predseduje Hrvaška, je opravil prvo razpravo o konferenci o prihodnosti Evrope ter se seznanil s prioritetami hrvaškega predsedovanja Svetu EU.

Razprava Sveta za splošne zadeve

Hrvaško predsedstvo je razpravo o konferenci o prihodnosti Evrope na zasedanje Sveta za splošne zadeve umestilo na zaprosilo Evropskega sveta, ki je hrvaško predsedstvo zaprosil, da naj poskuša oblikovati stališče Sveta glede vsebine, obsega, sestave ter poteka konference ter na osnovi sprejetega stališča Sveta v razpravi o konferenci sodeluje skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom.

Državni sekretar Matej Marn je v razpravi o konferenci izpostavil, da je učinkovitost in zaupanje v Evropsko unijo mogoče doseči z okrepljenim dialogom, enakopravno vključenostjo vseh držav Unije, njihovih nacionalnih parlamentov in državljanov. Razprava na konferenci naj bo osredotočena na pet ključnih področji: (1) varnost Unije in njenih državljanov, (2) uspešno in vključujoče gospodarstvo, (3) socialno Unijo, (4) močno Unijo v globalnem svetu ter (5) učinkovito Unijo.

Slovenija bo v okviru konference o prihodnosti Evrope nadaljevala s posveti z državljani v njihovem lokalnem okolju, saj le-ti povečujejo demokratično legitimnost končnega rezultata konference. Slovenija meni, da naj da konferenca pri svojem delu poudarek razvojnim vidikom Unije, institucionalna vprašanja pa naj pridejo na vrsto na koncu, če se izkaže, da je za večjo učinkovitost politik Unije to potrebno. Konferenci o prihodnosti Evrope bo Slovenija posebno pozornost posvečala tudi v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Svet se je seznanil tudi s prednostnimi področji hrvaškega predsedstva, ki temelji na štirih vsebinskih prioritetah: (1) Evropa, ki se razvija, (2) Evropa, ki povezuje, (3) Evropa, ki varuje in (4) vplivna Evropa.

Dodatne informacije:
- Svet za splošne zadeve 
- posvetovanja z državljani po Sloveniji
- sklepi decembrskega Evropskega sveta na temo konference o prihodnosti Evrope
- Sporočilo Evropske komisije o konferenci o prihodnosti EU
- prioriteta Evropskega parlamenta o prihodnost EU