Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc: »Podnebne spremembe eden ključnih izzivov našega časa in prav človek je kritično prispeval k podnebnim spremembam, ki smo jim priča.«

Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je udeležil javne predstavitve dopolnjenega osnutka celovitega nacionalnega podnebnega načrta Slovenije (NEPN) in njegovega okoljskega poročila, ki ga je organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo. Javna obravnava dokumenta NEPN bo potekala do 16. februarja 2020.

Minister Zajc na javni predstavitvi NEPN

Minister Zajc je poudaril, da je izziv te generacije je, da sprejme odgovornost za to, da segrevanje ozračja omejimo na 1,5 stopinje Celzija. Na nujnost ukrepanja nas s svojimi dognanji opozarja Medvladni odbor za podnebne spremembe ZN (IPPC) in drugi znanstveniki, njihova opozorila pa so kot direktive vključena v dokumente in strategijo EU glede doseganja ogljično nevtralne  podnebne viziji do leta 2050. Kot narekuje Zeleni dogovor, ki ga je decembra predstavila Evropska komisija, moramo izpuste toplogrednih plinov do leta 2030, torej v 10 letih, prepoloviti.  Do leta 2030, torej v prihodnjih 30 letih, pa moramo postati moramo postati ogljično nevtralni. S celovitim nacionalnim podnebnim načrtom bo k temu prispevala tudi Slovenija, pri čemer je nova verzija bolj ambiciozna in  zanj je pripravljeno tudi okoljsko poročilo.

Več informacij o postopku priprave NEPN in njegove celovite presoje vplivov na okolje je dostopnih na spletni strani NEPN.

Iskalnik