Skoči do osrednje vsebine

Čas je, da se odločno premaknemo v drugačno razumevanje prostora

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Peti javni posvet o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 je gostila Mestna občina Nova Gorica. V uvodnem delu dogodka je zbrane pozdravil župan občine, dr. Klemen Miklavič. Poudaril je vlogo Nove Gorice in širšega urbanega območja v obmejnem prostoru, katerega nadaljnji razvoj bi se moral načrtovati čezmejno, v sosednjo Goriško in Videmsko krajino, brez upoštevanja administrativnih in etničnih meja.

Posveta se je udeležilo 39 predstavnikov lokalnih skupnosti, regionalnih razvojnih agencij in prostorskih načrtovalcev, ki so izpostavili pomen Nove Gorice kot strateškega središča čezmejnega urbanega območja in njeno lego na pomembnem evropskem prometnem koridorju. Opozorili so tudi na razvojni potencial Ajdovščine. Poudarili so strateško vlogo železniškega javnega potniškega prometa v organizaciji dnevne mobilnosti. Več razpravljavcev je tudi tokrat opozorilo na pomen akcijskega programa in regionalnih prostorskih planov, brez katerih bo strateške usmeritve težko izvajati.Jutri bo javni posvet potekal v Kopru, in sicer s pričetkom ob 10. uri v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.