Skoči do osrednje vsebine

Podprli 103 projekte na razpisu Po kreativni poti do znanja za študijsko leto 2019/2020 v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Znani so rezultati zadnjega, tretjega odpiranja javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 za študijsko leto 2019/2020. Za sofinanciranje so bili na razpisu izbrani 103 projekti 14 visokošolskih zavodov za katere bo podeljenih 1.773.472 evrov.

Program Po kreativni poti do znanja, ki ga iz sredstev evropskega socialnega sklada sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je eden od primerov spodbujanja sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom ter predstavlja pomembno spodbudo pri povezovanju visokošolskega sistema z delovnim okoljem. S tem se mladim omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj že v času študija.

Projekti, ki so bili izbrani, se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in delovnega mentorja. Gre za medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva. V okviru projektnih aktivnosti se bodo študenti aktivno vključili v različne izzive gospodarskega in družbenega okolja. Rezultat vzpostavljenega sodelovanja bodo pridobljene praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo, ter povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Razpis Po kreativni poti do znanja za izvajanje projektnih aktivnosti vključuje pedagoške mentorje na visokošolskih zavodih, mentorje iz gospodarstva ter študente. Projektne skupine so sestavljene iz različnih študijskih področij, tako je zagotovljena interdisciplinarnost.

Zanimanje za razpis je bilo veliko, saj je v roku prispelo 18 vlog, 162 projektov prijaviteljev - javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije, v skupni višini 2.787.516,00 EUR. Glede na razpoložljiva sredstva pa so bili za študijsko leto 2019/2020 v sofinanciranje izbrani 103 projekti in skupaj podeljenih za 1.778.241,60 EUR sredstev za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

Rezultati so dostopni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.