Skoči do osrednje vsebine

Odkrit domnevni onesnaževalec Dravinje

Ljubljana, 24.januar 2020. Inšpektorica za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor je v soboto, 18. 1. 2020, opravila izredni inšpekcijski pregled v podjetju Konus Konex d. o. o., iz Slovenski Konjic.
V jutranjih urah je dobila informacijo Regijskega centra za obveščanje, da so na Dravinji, v Zbelovem, ponovno opazili onesnaženje z belo snovjo. Inšpektorji že več let ugotavljajo onesnaženja Dravinje z belo tekočino, ki prihaja v reko domnevno z odpadnimi vodami iz industrijske cone v Slovenskih Konjicah, a na inšpekcijskih pregledih niso mogli ugotoviti vira onesnaženja.

Izredni inšpekcijski pregled je bil opravljen skupaj s predstavnikoma Policijske postaje Slovenske Konjice. Med pregledom je vstopila na območje industrijske cone Konus oz. v podjetje Konus Konex d. o. o. Ugotovila je, da v podjetju čistilna naprava ne deluje. Inšpektorica je  pregledala iztoka v Dravinjo. Na prvem iztoku ob vstopu v industrijsko cono ni bilo zaznanega onesnaženja reke Dravinje, na drugem iztoku na pa je po kanalu in na izpustu v reko Dravinjo še vedno iztekala belkasta tekočina..

Inšpektorica bo nadaljevala z inšpekcijskim postopkom.

Iskalnik