Skoči do osrednje vsebine

Soglasje vlade k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021

Vlada je na današnji seji dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021.

Za študijsko leto 2020/2021 je predlaganih skupaj 18.636 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.365 mest za državljane Republike Slovenije in držav EU in 2.271 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2020/2021 razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ter 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Nova Univerza, Univerza v Novem mestu in Visoka šola za varstvo okolja.

Trend zmanjševanja vpisnih mest za vpis v 1. letnik državljanov Republike Slovenije in državljanov članic EU za študijsko leto 2020/2021 se za redni študij nadaljuje. V primerjavi z lanskoletnim razpisom visokošolski zavodi razpisujejo 33 vpisnih mest manj za redni študij. Število vpisnih mest za izredni študij se prav tako zmanjšuje, in sicer za 14 vpisnih mest. Skupno število razpisanih vpisnih mest je glede na predlog razpisa za študijsko leto 2019/2020 tako manjše za 47 vpisnih mest.

Povečujejo pa se predlagana vpisna mesta za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2020/2021 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU v primerjavi z lanskim letom, in sicer iz 2.222 vpisnih mest na 2.271 vpisnih mest, torej za 49 vpisnih mest. Predlagano višje število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU je posledica povečanih aktivnosti, ki jih visokošolski zavodi v zadnjih letih usmerjajo v internacionalizacijo in v povečano sodelovanje s tujimi trgi. Visokošolski zavodi poročajo, da beležijo izrazito povečanje zanimanja za študij s strani tujcev.

Novost v študijskem letu 2020/2021 je nov univerzitetni študijski program Socialna pedagogika, ki ga razpisuje Univerza na Primorskem.

Zbirni pregled vpisnih mest za dodiplomski študij v študijskem letu 2020/21

Visokošolski zavod Državljani RS in državljani članic EU Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU
Redni Izredni Skupaj Redni Izredni* Skupaj
UL 8.065 1.046 9.111 859 122 981
UM 3.696 810 4.506 512 369 881
UP 1.138 395 1.578 204 58 262
FIŠ 70 60 130 14 30 44
UNG 205 205 34 34
NU 127 127 13 13
UNM 232 232 26 26
Zasebni samostojni visokošolski zavodi s koncesioniranimi študijskimi programi 476 476 30 30
Skupaj 14.054 2.311 16.365 1.692 579 2.271

Opomba:
Vpisno mesto za dvopredmetne študijske programe je upoštevano kot 0,5.
(*) Koncesioniranim študijskim programom Vlada Republike Slovenije daje soglasje samo k vpisnim mestom za redni študij. Zato pri UNG, NU, UNM in zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih ni podatka za izredni študij.