Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni program Eurostars

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zainteresirano javnost obvešča, da bo v kratkem objavilo Javni razpis za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA, za prijavo na dva mednarodna roka v letu 2020.

Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam le teh je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.

Predvidena mednarodna roka za oddajo vlog sta:

  • februar 2020 in
  • september 2020.

Postopek prijave za sofinanciranje se glede na predhodna leta ni spremenil. Slovenski partnerji v projektu so najprej, skupaj s konzorcijskimi partnerji, dolžni oddati mednarodno vlogo do zgoraj navedenega posameznega roka, ki ji v primeru pozitivne ocene v okviru mednarodnega postopka, sledi prijava na nacionalni javni razpis.

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira majhna in srednja podjetja ter njihove partnerje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma Eurostars 2, podpisanega med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Sekretariatom EUREKA, podjetja iz Slovenije spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Vse potrebne informacije v zvezi s prijavo lahko upravičenci prejmejo pri nacionalni koordinatorki za program Eurostars.

Kontaktni podatki: Urška Zupin (01 400 33 36, urska.zupin@gov.si, eureka-eurostars.mgrt@gov.si).