Skoči do osrednje vsebine

Seja sveta za internacionalizacijo

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je skupaj z ministrom za zunanje zadeve dr. Mirom Cerarjem predsedoval Svetu za internacionalizacijo gospodarstva. Svet predstavlja člen v partnerstvu med resorji in predstavniki gospodarstva ter pomembno prispeva h kreiranju politike internacionalizacije gospodarstva in usklajenega delovanja na tujih trgih.

Seja sveta za internacionalizacijo. | Avtor: MGRT

Svet je obravnaval strokovna vprašanja z delovnih področij obeh ministrstev, katerega namen je zagotoviti koordinirano delovanje vseh deležnikov, vladnih in nevladnih, ki delujejo na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

V prvem delu sta ministra formalno podpisala sklep o ustanovitvi Sveta, zaradi preteka delovanja prejšnjega, potrdila stalne člane sveta in imenovala dva sekretarja sveta.

Minister Zdravko Počivalšek je izpostavil, da »nas na mednarodnem parketu čaka pestro leto, ogromno izzivov, zato je spremljanje zunanje politike, mednarodnih odnosov in ustrezno prilagajanje izrednega pomena za naše odprto gospodarstvo.«

Minister dr. Miro Cerar je dejal, da se veseli sodelovanja v svetu, saj resorni ministrstvi že sedaj tvorno sodelujeta. »Podpiramo diverzifikacijo slovenskega izvoza, zato bomo intenzivno delali na tem, da odpremo nova diplomatska predstavništva ter krepili bilateralne politične odnose v smeri podpore interesov slovenskega gospodarstva«, je še dodal.

V nadaljevanju je svet razpravljal o izhodiščih vladnega programa za promocijo investicij in internacionalizacijo slovenskega gospodarstva 2020–2024, ki je namenjen čimbolj učinkoviti podpori slovenskih podjetij pri njihovi intenzivnejši internacionalizaciji. Izhodišča programa je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj z vsemi ključnimi deležniki ter podjetjem Deloitte, ki je bil izbran za izvajalca na razpisu Evropske komisije, na katerega se je ministrstvo prijavilo. Smernice programa bodo posredovane v medresorsko usklajevanje, zasledujejo pa celovito vizijo, da se Slovenijo v mednarodnem prostoru umesti kot zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo. Program se osredotoča na pet strateških ciljev: raznolik in vzdržen izvoz, vzdržne tuje neposredne investicije z visoko dodano vrednostjo, povečanje slovenskih naložb, Slovenija kot gospodarska blagovna znamka in odličen podporni ekosistem.

Slovenija bo s ciljem pozicioniranja kot trajnostne ter hkrati visoko tehnološke in inovacijske države sodelovala tudi na Expo Dubaj 2020, kjer bo prisotnih 194 držav udeleženk. V obdobju od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021 se bo kot ena izmed 83 držav predstavila s paviljonom, katerega namen je zagotoviti nove priložnosti za razvoj slovenskega gospodarstva. Projekt vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, njegova skupna vrednost znaša 9,7 milijona evrov brez DDV, v pripravo programa pa se je aktivno vključila javna agencija SPIRIT Slovenija.

Obe ministrstvi sta predstavili aktivnosti, ki sta jih izvedli v preteklem letu, in sicer se je med drugim intenziviralo sodelovanje z Madžarsko, Nemčijo, Poljsko, med izvenevropskimi državami pa je bilo največ aktivnosti usmerjenih k povečanju sodelovanja z Japonsko, Kitajsko in Vietnamom, okrepilo pa se je sodelovanje tudi z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA). Predstavljene so bile tudi načrtovane aktivnosti obeh ministrstev do konca junija 2020.