Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo občinam o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr ; v nadaljevanju: ZFO-1), obveščamo vse občine o deležih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo koriščenje.

Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, izračunani skladno s prvim odstavkom 23. člena ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), so navedeni v prilogi.