Skoči do osrednje vsebine

Kako ravnati z ostanki invazivnih tujerodnih rastlin - priporočila

Pri odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin se zastavlja vprašanje, kam z odstranjenim materialom, da ne bi prišlo do sekundarnega razširjenja. Zavod RS za varstvo narave je pripravil priporočila: Ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlin. Možni načini ravnanja z odstranjenim materialom so: biološka razgradnja (hišno kompostiranje, razgradnja na terenu, kompostarne, bioplinarne) in sežig (v sežigalnicah in na terenu). Vendar niso vsi načini ravnanja primerni za vse vrste, saj bi z napačnim ravnanjem lahko vrsto razširili na nova območja. V priporočilih je zato za posamezne vrste naveden primeren način, zbrani so tudi podatki o predelovalcih biološko razgradljivih odpadkov v kompost in v digestat in sežigalnicah.