Skoči do osrednje vsebine

Razpis za strokovno podporo: osnutek Programa sodelovanja URBACT 2021–2027

Sekretariat programa URBACT je objavil razpis ta strokovno podporo sekretariatu programa pri pripravi osnutka Programa Sodelovanja URBACT 2021 – 2027. Rok za prijavo na razpis je 23. januar 2020.

Program URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega cilj je spodbujati trajnostni celostni razvoj evropskih mest. Je instrument kohezijske politike, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, 28 držav članic, Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je omogočiti mestom, da sodelujejo in razvijajo celovite rešitve za mestom skupne izzive, tako da se povezujejo v izvajalske mreže, izmenjujejo izkušnje in dobre prakse za izboljšanje mestnih politik in izvajanja ukrepov. Več informacij o pogojih in vsebini razpisa je na voljo na spletni strani programa.

Iskalnik