Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je sprejela Usmeritve za delovanje Republike Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Vlada Republike Slovenije je 9. januarja 2020 sprejela Usmeritve za delovanje Republike Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v obdobju do konca leta 2022. Predlog Usmeritve temelji na pridobljenih izkušnjah prvih devetih let članstva RS v OECD, aktualnih prioritetah Organizacije, ter interesih in potrebah Republike Slovenije, ki izhajajo iz nacionalnih razvojnih prioritet države. Njihov namen je boljši izkoristek prednosti članstva RS v OECD.

Dokument naslavlja tematike:

  1. Predstavitev prednostnih področij delovanja OECD in angažma RS v njih (redefinicija razumevanja rasti s postavitvijo človeka in njegove dobrobiti v središče; OECD kot hiša za reforme politik; odzivi na izzive digitalne preobrazbe; vključujoča rast in trajnostni razvoj; postavljanje in uresničevanje standardov OECD; poglabljanje razumevanja trgovine in investicij);
  2. Delovanje Slovenije v OECD: prednostna področja (ekonomske teme, vključno z rednim Ekonomskim pregledom Slovenije, obdavčitev, prilagajanje demografskim spremembam ter digitalizacija družbe in gospodarstva), aktualni projekti in možni bodoči projekti RS z OECD (marca 2020 bo objavljen Ekonomski pregled Slovenije);
  3. Pogoji za uspešno delovanje in uveljavljanje interesov RS v OECD (medresorska koordinacija; delovanje Stalnega predstavništva RS pri OECD; možnost financiranja oziroma so-financiranja projektov OECD s sredstvi EU);
  4. Stališča RS do temeljnih institucionalnih vprašanj Organizacije (širitev OECD, proračun OECD, upravljanje OECD, ter zastopanost državljanov RS v Sekretariatu OECD).

Izkušnje skoraj desetletnega članstva potrjujejo, da je aktivno vključevanje v razprave na OECD izjemno koristno za pripravo in uveljavljanje slovenskih stališč v tematsko povezanih razpravah v okviru EU (posebej smiselno je povezovati prednostna področja delovanja v OECD s pripravami na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici 2021).

OECD je na določenih področjih svojega izredno širokega polja delovanja vodilni akter med mednarodnimi organizacijami pri vprašanjih kot so: obdavčitev digitalne ekonomije, novi pristopi h gospodarskim izzivom, vključujoča rast, merjenje uradne razvojne pomoči. Poleg drugih mednarodnih organizacij ima OECD tudi pomembno vlogo pri vzpostavljanju standardov za verodostojno in na človeka osredotočeno umetno inteligenco. Predstavlja tudi ključno platformo za vsebinsko podporo delovanju skupine G20 in G7, pa tudi za nekaj osrednjih globalnih pobud kot sta Pariški podnebni sporazum in Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030.

Slovenija v sodelovanju z OECD načrtuje

  • Organizacijo Vrha spretnosti (Skills Summit 2020) (jesen 2020);
  • Konferenco Observatorija za inovacije v javnem sektorju (jesen 2021);
  • Pregled digitalne uprave v Republiki Sloveniji (projekt že poteka, pregled naj bi bil pripravljen novembra 2020);
  • Nadaljevanje tesnega sodelovanja na področju umetne inteligence (sodelovanje na podlagi v letu 2019 podpisanega Memoranduma o sodelovanju med OECD in Inštitutom Jožef Stefan pri delovanju Observatorija OECD za umetno inteligenco).