Skoči do osrednje vsebine

Podpisan je dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma o prenovi kariernega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sta minister dr. Jernej Pikalo in predsednica GO SVIZ Jelka Velički v sredo, 8. januarja 2020, podpisala dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je tako prvo, ki je uresničilo del tistega, k čemer se je kot predstavnik vlade zavezalo v splošnem stavkovnem sporazumu decembra leta 2018.

V peti točki navedenega stavkovnega sporazuma se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo v sodelovanju s predstavniki SVIZ prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Prenova se nanaša predvsem na napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Vlada se je prav tako zavezava, da bo proučila možnost uvedbe strokovnih nazivov na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.

»Podpis dogovora je prvi korak, ki smo ga storili v kariernem razvoju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, pred nami pa je še večja obveza, ki se nanaša na podaljšanje njihovega kariernega razvoja,« je ob podpisu dogovora dejal minister dr. Pikalo. Napovedal je, da se na ministrstvu že izvaja projekt, v okviru katerega se bodo dorekli in premislili tudi ostali deli prenove kariernega sistema zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. »Pri tem si tudi v prihodnje, tako kot tokrat, želimo aktivne podpore SVIZ,« je dejal minister. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je ob robu pospisa to podporo tudi obljubil: "Vsekakor lahko računate na vso našo pomoč in podporo."

Podpis dogovora v letošnjem letu še ne prinaša finančnih učinkov. Kot sta poudarila minister dr. Pikalo in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj bodo ti nastopili šele v prihodnjih dveh letih.

Poudarek vsebine dogovora je na lažjem napredovanju strokovnih delavcev v naziv svetnik in na uvedbi četrtega naziva (višji svetnik), ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Sicer pa prenova kariernega razvoja strokovnih delavcev zahteva spremembo predpisov in daljše časovno obdobje za izpolnitev vladne zaveze iz Stavkovnega sporazuma.