Skoči do osrednje vsebine

Končano poročilo akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi - 2019

Ljubljana, 8. januar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je izdelal končno poročilo usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, ki so jo gradbeni inšpektorji izvajali v lanskem letu. Cilj akcije je bil preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj, odprava obstoječih grajenih ovir in preprečevanje nastanka novih grajenih ovir, preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov ter preverjanje, ali objekti v javni rabi zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali se gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja. V okviru akcije je bilo predvidenih 160 nadzorov.

Akcija je bila usmerjena predvsem v nadzor uporabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi (šole, vrtci, bolnišnice, javne ustanove, kopališča, pa tudi javne površine).

Gradbena inšpekcija je v okviru inšpekcijskega nadzorstva preverila zlasti, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objekta po zakonu, ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja oziroma ali gre za objekt, za katerega se po samem zakonu šteje da ima uporabno dovoljenje. Preverjalo se je tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov ki jo podrobneje ureja Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Pri tem je gradbena inšpekcija upoštevala tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

V okviru akcije so inšpektorji uvedli inšpekcijske upravne (135) in prekrškovne postopke (dva). 90 upravnih postopkov je zaključenih, prav tako tudi oba inšpekcijska prekrškovna postopka. V 29 inšpekcijskih upravnih postopkih dejansko stanje še ni dokončno ugotovljeno.

V prekrškovnih postopkih so gradbeni inšpektorji izrekli opozorilo in opomin, v inšpekcijskih upravnih postopkih pa so izdali 6 upravnih odločb in 10 opozoril, od teh se jih je šest nanašalo na kršitve bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov. Od šestih upravnih odločb je bila v štirih primerih prepovedana uporaba objekta, v dveh primerih pa odrejena odstranitev objekta.

Iskalnik