Skoči do osrednje vsebine

Sprememba seznama blaga z dvojno rabo

Obveščamo podjetja, da se je Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo spremenila z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2199 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, ki je bila objavljena v Uradnem listu EU L88 dne 30.12.2019 ter stopila v veljavo 31.12.2019.

Nadzor izvoza prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo je na EU ravni urejen z Uredbo Sveta št. 428/2009. Ta poleg nadziranih aktivnosti, vrst dovoljenj in ukrepov vsebuje tudi seznam nadziranega blaga z dvojno rabo, ki je konsolidirana kompilacija seznamov mednarodnih izvoznih režimov za blago z dvojno rabo. Ker se ti seznami v mednarodnih režimih spreminjajo z razvojem tehnologije in dostopnostjo blaga z dvojno rabo izven režimov, se tudi letno posodabljajo. Skladno s tem posledično tudi EU posodablja svoj seznam blaga z dvojno rabo in sicer s pomočjo delegirane uredbe Komisije.

Do 31.12.2019 je veljala še posodobitev Uredbe Sveta št. 428/2009 z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1922 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo. 

Dne 30.12.2019 pa je bila v Uradnem listu EU L88 objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2199 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo , ki posodablja seznam blaga z dvojno rabo in s tem povezane nadzorovane aktivnosti ter dovoljenja in je stopila v veljavo 31.12.2019. 

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo se je z delegirano uredbo Komisije spremenila tako, da se: 

(1) Priloga I v uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 nadomesti z besedilom iz Priloge I v delegirani uredbi; Ta predstavlja seznam blaga z dvojno rabo, ki pri izvozu iz EU potrebuje dovoljenje. 

(2) Priloge IIa do IIg v uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 nadomestijo z besedilom iz Priloge II v delegirani uredbi; V teh prilogah so seznami blaga z dvojno rabo in namembne države, za katere je EU izdala splošna izvozna dovoljenja. 

(3) Priloga IV v uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 nadomesti z besedilom iz Priloge III v delegirani uredbi. V Prilogi IV se nahaja seznam blaga z dvojno rabo, ki potrebuje dovoljenje tudi pri prenosu znotraj EU. 

Dostop do Delegirane uredbe v slovenščini. 

Dostop do Delegirane uredbe v angleščini.