Skoči do osrednje vsebine

Ljubljansko barje: izlov tujerodnih želv

Obvladovanje in odstranjevanje tujerodnih vrst želv v naravnih okoljih je potrebno tako z vidika ohranjanja močvirske sklednice, kot tudi z vidika ohranjanje biodiverzitete vodnih ekosistemov. Center za kartografijo favne in flore je v letu 2019 izlavljal na 6 območjih, večinoma z vodnimi pastmi (vršami), v nekaterih primerih pa z vodno mrežo oz. roko.Iz narave so odstranili 13 okrasnih gizdavk. Več.