Skoči do osrednje vsebine

Sprememba javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes, 27. 12. 2019 v Uradnem listu RS objavlja spremembo javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, ki je bil dne 14. 10. 2016 objavljen v Uradnem listu RS št. 64/16.

Namen javnega razpisa za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko sodelovanje, sicer neodvisnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe Strategije pametne specializacije (S4). Namen podpore SRIPom je sistematično povezovanje v mednarodne verige vrednosti in zagotavljanje celovitega podpornega okolja v Sloveniji.

Skladno s prvotno objavljenim javnim razpisom se podpora SRIPom izvaja v treh fazah.

V prvi fazi so se izbrala strateško razvojna inovacijska partnerstva, ki so pripravila akcijske načrte za svoje delovanje. V okviru te faze razpisa so bili izbrani SRIPi na področjih uporabe S4, kot so:

  • Mobilnost - SRIP na področju mobilnosti SRIP ACS+,
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo - SRIP Pametne stavbe in dom,
  • Tovarne prihodnosti - SRIP Tovarne Prihodnosti,
  • Trajnostni turizem - SRIPT strateško razvojno inovacijsko partnerstvo turizem,
  • Pametna mesta in skupnosti - Vzpostavitev Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti,
  • Trajnostna pridelava hrane - SRIP HRANA,
  • Razvoj materialov kot končnih produktov - SRIP MATPRO,
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo - SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in
  • Zdravje medicina - SRIP Zdravje – medicina.

V drugi fazi javnega razpisa so SRIPi izvajali svoje aktivnosti, na podlagi potrjenih akcijskih načrtov. Skladno z javnim razpisom, pa je bilo pred začetkom izvajanja tretje faze javnega razpisa in aktivnosti, ki jih bodo SRIPi izvajali do 30. 9. 2022, potrebno v letu 2019 izvesti vrednotenje njihovega delovanja. To vrednotenje bo podlaga za odločitve o nadaljnjem financiranju posameznih SRIPov.

Objavljena sprememba se nanaša na skrajni rok za oddajo vloge na tretjo fazo javnega razpisa. Tako je skrajni rok za oddajo vloge  je 14. 2. 2020. Z nastalo spremembo se spremeni tudi datum odpiranja vlog prispelih na tretjo fazo javnega razpisa. Nov datum odpiranja vlog  je 21. 2. 2020.

Razpis je dostopen tukaj