Skoči do osrednje vsebine

Prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) pripravilo predlog realizacije pete točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in SVIZ glede prenove kariernega razvoja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

V okviru razreševanja stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je bil decembra 2018 sklenjen Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije in SVIZ (Uradni list RS, št. 80/18, v nadaljnjem besedilu: Stavkovni sporazum). V peti točki navedenega stavkovnega sporazuma se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo v sodelovanju s predstavniki SVIZ prenovila karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem napredovanja strokovnih delavcev v nazive, ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011, in preučila možnost uvedbe strokovnih nazivov na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju s SVIZ pripravilo predlog realizacije pete točke navedenega stavkovnega sporazuma. Bistvene elemente prenove je ministrstvo uskladilo s SVIZ in pripravilo osnutek dogovora z okvirno časovnico. Vlada se je na dopisni seji seznanila s predlogom navedenega dogovora in pooblastila ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, da ga podpiše.

Vsebina dogovora je prvi korak k sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Poudarek predlagane vsebine dogovora je na lažjem napredovanju strokovnih delavcev v naziv svetnik in na uvedbi četrtega naziva (višji svetnik), ob upoštevanju priporočil Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. Sicer pa prenova kariernega razvoja strokovnih delavcev zahteva spremembo predpisov in daljše časovno obdobje za izpolnitev vladne zaveze iz Stavkovnega sporazuma.