Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o akciji pregledov dvigal in njihovem vzdrževanju v večstanovanjskih stavbah v letu 2019

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 24. december 2019. Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla z letnim načrtom planirano akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

Podlaga za inšpekcijske postopke v teh zadevah je temeljila na podatkih iz registra poročanja o nesrečah in intervencijah (register SPIN) Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ki med drugim zajema tudi podatke o nujnih intervencijah zaradi nepravilnosti na dvigalih opravljenih v letu 2018.
Stanovanjska inšpekcija je na območju celotne Republike Slovenije obravnavala 20 objektov, in sicer po en objekt v Idriji, Kopru, Krškem, Laškem, Piranu, Sežani, Velenju, Zagorju ob Savi, Zrečah in Škofji Loki dva objekta v Trbovljah ter po štiri objekte na Jesenicah in v Kranju.
Upravniki so morali inšpektorjem predložiti zadnje poročilo o periodičnem pregledu dvigala s strani pooblaščene organizacije, izjavo, ali so bile morebitno ugotovljene pomanjkljivosti in ali so bile okvare na dvigalu odpravljene ter izjavo o razlogih, zakaj ugotovljene pomanjkljivosti še niso odpravljene.
Od skupno 20. obravnavanih primerov, v 14. primerih ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti vzdrževanja dvigal, oziroma so bile, po izjavi upravnika in priloženih izjavah pogodbenih serviserjev, le-te odpravljene. V šestih primerih so inšpektorji izdali ureditvene odločbe. V dveh primerih rok iz odločbe še ni potekel.