Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o akciji pregledov dvigal in njihovem vzdrževanju v večstanovanjskih stavbah v letu 2019

Ljubljana, 24. december 2019. Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2019 izvedla z letnim načrtom planirano akcijo nadzora v zvezi z obveznimi rednimi pregledi dvigal in njihovim vzdrževanjem v večstanovanjskih stavbah z namenom ugotavljanja in preprečevanja večjega obsega kršitev in zaščite javnega interesa.

Podlaga za inšpekcijske postopke v teh zadevah je temeljila na podatkih registra SPIN, Uprave RS za zaščito in reševanje, ki med drugim zajema podatke o nujnih intervencijah zaradi nepravilnosti na dvigalih opravljenih v letu 2018.
Stanovanjska inšpekcija je na območju celotne Republike Slovenije obravnavala 20 objektov, in sicer po 1 objekt iz Idrije, Kopra, Krškega, Laškega, Pirana, Sežane, Velenja, Zagorja ob Savi, Zreč in Škofje Loke, 2 objekta iz Trbovelj ter 4 objekte iz Jesenic in Kranja.
Upravniki so morali inšpektorjem predložiti zadnje poročilo o periodičnem pregledu dvigala s strani pooblaščene organizacije, izjavo ali so bile morebitno ugotovljene pomanjkljivosti in ali so bile okvare na dvigalu odpravljene,
ter izjavo o razlogih, zakaj morebitno ugotovljene pomanjkljivosti še niso odpravljene.
Od skupno 20 obravnavanih primerov so inšpektorji v šestih primerih izdali ureditvene odločbe v dveh primerih rok iz odločbe še ni potekel, v 14 primerih pa ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti vzdrževanja dvigal, oziroma so bile, po izjavi upravnika in priloženih izjavah pogodbenih serviserjev, le-te odpravljene.

Iskalnik