Skoči do osrednje vsebine

Elektronsko podpisovanje spletnih vlog za urejanje pravic UJPnet

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) je omogočila zastopnikom proračunskih uporabnikov oziroma z njihove strani pooblaščenim osebam (v nadaljnjem besedilu: zastopnik proračunskega uporabnika) elektronski način podpisovanja spletnih vlog za urejanje pravic UJPnet (v nadaljnjem besedilu: vloga UJPnet).

Elektronsko podpisovanje je omogočeno tistim zastopnikom proračunskega uporabnika, ki so posredovali Uradu UJP izpolnjen Obrazec za identifikacijo elektronskega podpisa zastopnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje proračunskega uporabnika.

Na spletni povezavi »ePodpis UJPnet vlog«, ki je dostopna na vstopni strani UJPnet in na spletni strani UJP v predelu Spletna aplikacija UJPnet, bo zastopnik proračunskega uporabnika dostopal do vlog UJPnet, ki jih lahko elektronsko podpiše. Zastopniku se po vnosu šifre proračunskega uporabnika pripravi seznam vlog UJPnet, ki čakajo na elektronski podpis v statusu »Nova« in elektronsko podpisane vloge UJPnet s statusom »Podpisana« oziroma »Obdelana«.