Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Cerar na vrhu Srednjeevropske pobude v Rimu o pomenu pobude pri odpiranju evropske perspektive novim članicam

Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar se je danes v imenu Vlade Republike Slovenije v Rimu udeležil vrha predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude. V svojem nagovoru je poudaril pomembno vlogo pobude v zgodovini evropskih integracijskih procesov in pri odpiranju evropske perspektive novim članicam.

Na srečanju predsednikov vlad je minister dr. Cerar izrazil podporo in pohvalo italijanskemu predsedovanju Srednjeevropske pobude (SEP) v zadnjem letu. Po besedah ministra je Italija v letu, v katerem smo obeležili 30. obletnico pobude, s svojim programom bistveno prispevala k podpori integraciji držav članic SEP, ki še niso v Evropski uniji, naslavljanju migracij, krepitvi gospodarskega in kulturnega sodelovanja med državami članicami SEP, problematiki izseljevanja in zaposlovanja mladih, vprašanjem boja proti korupciji ter krepitvi znanstvenega sodelovanja in znanstvene diplomacije. Italijansko predsedstvo je kot poseben prispevek k jubilejnemu predsedovanju SEP krepilo regionalno in lokalno dimenzijo pobude, s spodbujanjem kulturnih in zgodovinskih vezi, ki obstajajo med evropskimi čezmejnimi regijami, kot dejavnika enotnosti in povezanosti.

Minister dr. Cerar je poudaril pomembno vlogo SEP v zgodovini evropskih integracijskih procesov in pri odpiranju evropske perspektive novim članicam. Tudi ostali udeleženci so se zavzeli za nadaljevanje aktivnosti SEP v podpori ne-članicam EU, v reformnem procesu evro integracije, v obliki prenosa izkušenj in sofinanciranja projektov, s katerimi krepijo svoje zmožnosti sprejemanja evropskih standardov in splošno stabilnost.

Z vidika integracijskega procesa EU, je srečanje predsednikov vlad v Rimu omogočilo izmenjavo mnenj o širitvenem procesu in prihodnosti EU. Udeleženci so se osredotočili na vlogo vseh držav članic pri spodbujanju povezljivosti med različnimi integracijskimi procesi v jugovzhodni Evropi, k ustreznim odzivom na izpostavljene aktualne vsebine, predvsem vplivu migracij, kulturnega in znanstvenega sodelovanja problematike zaposlovanja in izseljevanja mladih ter poslovne dimenzije SEP.

V regiji je veliko neizkoriščenega potenciala, ki ga je še treba izkoristiti, predvsem v mladi populaciji, ki iz regije odhaja v tujino brez namena, da bi se vrnili. Dober odgovor na to problematiko je ponudila "Pozitivna agenda za mlade zahodnega Balkana", vendar ji morajo države regije slediti in se aktivno vključiti v reševanje te problematike. Agenda je skupaj z drugimi praksami, kot je nemško-francosko mladinsko sodelovanje, utrla pot ustanovitvi regionalnega urada za sodelovanje na področju mladih.

Ob robu vrha predsednikov vlad se je minister dr. Cerar priložnostno srečal z vodji delegacij držav članic.