Skoči do osrednje vsebine

ESPON 2020 Poročilo o stanju evropskega prostora

Poročilo o stanju evropskega prostora (State of the European Territory) je bilo pripravljeno v okviru razprave o EU po letu 2020 in ob prenovi temeljnega strateškega dokumenta o prostorskem razvoju Evrope - Teritorialne agende.

Poročilo vključuje oceno ključnih trendov prostorskega razvoja, izzivov in razvojnih potencialov v Evropi ter ponuja priporočila za podporo oblikovanju integriranih strategij prostorskega razvoja in z njimi povezanih orodij za izvajanje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Priporočila politikam, predstavljena v poročilu, upoštevajo večletni finančni okvir Evropske komisije in s tem povezane zakonodajne predloge za obdobje po letu 2020.

 

Poročilo v angleškem jeziku