Skoči do osrednje vsebine

Udeležba državnega sekretarja Dobrana Božiča na zasedanju Sveta za splošne zadeve

Državni sekretar Dobran Božič se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve, ki je glavno pozornost namenil pripravam na Evropski svet, pregledu stanja na področju pravne države na Madžarskem in Poljskem ter pogajanjem o novem proračunu EU.

Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so v okviru postopka po 7. členu Pogodbe o EU opravili drugo zaslišanje Madžarske v Svetu EU in v tem okviru izpostavili zlasti vprašanja glede svobode medijev, neodvisnosti sodstva in akademske svobode. Člani Sveta za splošne zadeve so se seznanili tudi z aktualnim stanjem na področju pravne države na Poljskem.

V okviru priprav na zasedanje Evropskega sveta, ki bo konec tega tedna, je Svet za splošne zadeve izmenjal stališča glede soočanja s podnebnimi spremembami, večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 ter glede priprav na konferenco o prihodnosti EU. Državni sekretar je pozdravil osnutek sklepov o podnebju, predvsem prizadevanja, da bi v EU dosegli podnebno nevtralnost do leta 2050 in podprl s tem v zvezi predvidene ukrepe. Glede konference o prihodnosti Evrope je poudaril, da je treba v prvi vrsti uresničevati zaveze iz strateške agende 2019-2024. Opozoril je tudi na pomen medinstitucionalnega ravnovesja in zastopanost nacionalnih parlamentov v procesu.

Člani Sveta so razpravljali tudi o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in sicer prvič na podlagi številk, ki jih je finsko predsedstvo predstavilo v prenovljenem pogajalskem okviru. Državni sekretar Božič je izrazil nezadovoljstvo s finskim predlogom o nižanju obsega proračuna EU ter sredstev, namenjenih za kohezijsko politiko. Opozoril je tudi na disproporcionalen padec sredstev za regijo Zahodna Slovenija ob upoštevanju novih statističnih podatkov o relativni razvitosti za obdobje 2015–2017. Pozdravil je predlog o povečanju sredstev, predvidenih za politiko razvoja podeželja glede na prvotni predlog Evropske komisije.

Svet za splošne zadeve se je ob seznanil še s časovnim načrtom obravnave evropskega semestra v letu 2020.

Pod točko Razno je Slovenija opozorila na potrebno nadgradnjo politike širitve EU. Ta proces mora potekati vzporedno z odločanjem o začetku pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Odločitev o tem mora biti sprejeta najkasneje marca 2020. S podobno mislečimi državami je oblikovala vsebinski prispevek k prihodnji razpravi o nadgradnji širitvene politike, ki bo prinesla boljše rezultate na terenu in ponovno vzpostavila kredibinost politike.

Iskalnik