Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc si je ogledal odlagališče Rakovnik

Minister Simon Zajc je obiskal javno podjetje Infra d. o. o., kjer so mu predstavili projekt sanacije odlagališča Rakovnik, ki si ga je tudi ogledal. Minister si je ogledal tudi protipoplavne zaščite Krške vasi in fizičnega modela visokovodnega razbremenilnika pri HE Brežicah.

Minister Simon Zajc je ob ogledu poudaril: »To je še eno odlagališče, katerega sanacijo bo prevzela država. Sama sanacija odlagališča, ki bo trajala več let, se je začela s pripravljalnimi deli, s tem ko se izčrpava in odvaža odpadna voda. Odlagališče se je že zavarovalo, izvaja se tudi monitoring, v pripravi pa je načrt za sanacijo, ki bo končana leta 2021.«

Javno podjetje Infra je bilo avgusta letos imenovano za upravljavca odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik. Podjetje je dolžno vzdrževati in varovati zaprto odlagališče in zagotavljati obratovalni monitoring. V primeru ugotovitve morebitnega čezmernega obremenjevanja okolja kot posledica obratovanja odlagališča mora zagotoviti izvedbo nujnih del in ukrepov, da prepreči in odpravi morebitno čezmerno obremenjevanje okolja. Obratovalni monitoring odlagališča se bo izvajal permanentno v skladu z odločbo Agencije RS za okolje. V okviru tega so predvidene meritve parametrov onesnaženosti podzemnih, površinskih in izcednih voda enkrat v letu 2019 in v nadaljevanju večkrat na leto.

Podjetje bo na podlagi izvedenega okoljskega monitoring predvidoma v letu 2020 ugotovilo morebitne negativne vplive odlagališča na okolje, ki bodo lahko podlaga za odločanje o morebitnih potrebnih ukrepih v nadaljevanju. Če se bodo izkazali negativni vplivi na okolje, bo javno podjetje v letu 2020 izvedlo aktivnosti načrtovanja odprave negativnih vplivov, nato pa v letih 2021 in 2022 izvedlo odpravo morebitnih negativnih vplivov. Program upravljanja z zaprtim odlagališčem Rakovnik za leto 2020 je v pripravi in usklajevanju ter možna so določena odstopanja od načrtovanih terminskih planov. Natančnejše podatke bo javno podjetje lahko podalo po izvedbi okoljskega monitoringa in ko bo s strani MOP za leto 2020 potrjen Program upravljanja z zaprtim odlagališčem Rakovnik