Skoči do osrednje vsebine

Najava javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve RS pripravlja Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2019.

Predmet javnega poziva bo sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov ter programov Unije: Evropski razvojni sklad (EDF), Instrument za razvojno sodelovanje (DCI), Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI), Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), Instrument za predpristopno pomoč (IPA II), Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) in programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Javni razpis bo v Uradnem listu RS predvidoma objavljen 13. decembra 2019. Podpis pogodb s prijavitelji se načrtuje v februarju 2020.

Rok za prijavo na javni razpis bo 3 tedne od dneva objave v Uradnem listu.

Besedilo javnega razpisa in preostala dokumentacija bo na voljo na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javne objave«.