Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina odločila, da se izdela podrobnejši načrt upravljanja z Dravo

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) se zaveda problematike poplav na reki Dravi, zato je bila danes sprejeta odločitev o izdelavi podrobnejšega načrta upravljanja z Dravo.

Na tretjem srečanju delovne skupine »Poplave ob reki Dravi«, ki se ukvarja s problematiko poplavljanja kmetijskih zemljišč in z iskanjem rešitev za zmanjšanje škode na kmetijskih zemljiščih ob poplavnih dogodkih, je bila sprejeta odločitev o izdelavi podrobnejšega načrta upravljanja reke Drave od Maribora do Središča ob Dravi.

Sestanka delovne skupine, ki je potekala na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), so se udeležili državni sekretar na MOP Marko Maver, državni sekretar na MKGP Jože Podgoršek, predstavniki Direkcije RS za vode (DRSV), Zavod RS za varstvo narave, Dravske elektrarne Maribor, Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, območni predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, župan Občine Markovci, župan Občine Duplek in predstavniki Civilne iniciative Drava 2018.

K naročilu za podrobnejši načrt upravljanja z Dravo bo pristopila DRSV, predstavniki udeleženih institucij in drugi deležniki pa bodo v roku enega meseca posredovali izhodišča in cilje za pripravo načrta.

Od leta 2010 do danes je bilo sicer za vzdrževanje Drave v okviru izvajanja gospodarske javne službe namenjenih 9 milijonov evrov. Protipoplavna zaščita je ena izmed prioritet MOP, še posebej v luči podnebnih sprememb in z njimi povezanih vse pogostejših naravnih nesreč.