Skoči do osrednje vsebine

Minister Simon Zajc na 21. Zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Simon Zajc se udeležuje visokega segmenta 21. Zasedanja pogodbenic Barcelonske konvencije, ki v Neaplju poteka od ponedeljka do četrtka pod predsedovanjem Italije.

Minister Simon Zajc s sodelavci na zasedanju

Minister Zajc je na zasedanju izpostavil aktivno vlogo Slovenije kot pomorske države pri izvajanju ciljev Barcelonske konvencije kot tudi v okviru regionalnih procesov. Poudaril je, da okolje ne pozna meja, zato moramo krepiti sodelovanje na vseh ravneh ob skupnem morju za zagotavljanje trajnostnega razvoja ter zdravega obalnega in morskega okolja ter za ohranitev naravnih virov. Kot prispevek Slovenije za dosego teh ciljev pa izpostavil zaprtje obalne ceste, s čemer je bil del obale vrnjen ljudem za trajnostno rabo obalnih virov ter vzpostavitev trajnostnega turizma. Izpostavil je pomen širitve in povezovanja zavarovanih območij z zelenimi koridorji, kar dosegamo z pripravo sodobnega regionalnega prostorskega načrta za obalo in morje, ki poteka v tesnem sodelovanju z vsemi deležniki, vključno mladimi. V tej luči bo Slovenija prihodnje leto gostila mednarodno konferenco učiteljev s ciljem vključevanja mladih generacij pri pripravi prilagoditvenih ukrepov kot odziv na podnebne spremembe.

Minister je tudi izpostavil potrebo po krepitvi podnebnih prizadevanj, kar je prav tako pomembno z vidika ohranjanja obalnih in morskih virov. Pri tem je poudaril vlogo krožnega gospodarstva za zmanjševanje pritiskov na morske in obalne ekosisteme vključno z onesnaževanjem morja s plastiko.

Ministrski segment je posvečen razpravi o naslednjem srednjeročnem programu dela konvencije v luči globalnih procesov Agende 2030, globalni biotski raznovrstnosti v okviru Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti, Pariškega sporazuma ter drugih relevantnih procesov ter mejnikov na globalni ravni in se bo zaključil s sprejemom ministrske deklaracije.

Slovenija je pogodbenica Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem oz Barcelonske konvencije, ki skupaj z protokoli predstavlja pravno in vsebinsko osnovo za delovanje UNEP in držav za preprečevanje onesnaževanja s kopnega, prostorskega upravljanja z obalo, pomorskega prometa, biološke raznovrstnosti, trajnostnega razvoja in ozaveščanja s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij.

Več informacij o zasedanju