Skoči do osrednje vsebine

EK odprla dve kršitvi zaradi nepravočasnega prenosa direktiv

Evropska komisija (EK) je Sloveniji izdala uradna opomina zaradi nepravočasnega prenosa direktiv v pravni red RS - direktive za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb in direktive v zvezi z oceno tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje.

Krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb

Rok za prenos direktive je potekel 9. 10. 2019. Vsebine, ki so potrebne za prenos, bodo vključene v novelo Zakona o varstvu okolja, ki bo predvidoma do septembra 2020 sprejeta v Državnem zboru RS, kar bo MOP zapisal v odgovoru na uradni opomin.

Ocena tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje v pravni red RS

Rok za prenos direktive je potekel 29. 9. 2019. Za prenos navedene direktive MOP pripravlja 4 pravilnike, ki bodo sprejeti najkasneje do konca februarja 2020.