Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič na 3. konferenci »Programa projektov eProstor«

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič se je udeležila 3. konference »Programa projektov eProstor«, kjer so bili po dobrih treh letih izvajanja programa predstavljeni dosedanji dosežki in rezultati projekta s področja urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin. V nagovoru zbranim je poudarila, da gre za projekte, ki prispevajo k ustvarjanju naše skupne razvojne zgodbe in jih bomo veseli tudi v naslednji finančni perspektivi.

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič na 3. Konferenci »Programa projektov eProstor«

1 / 3

Osnovni namen »Programa projektov eProstor«  je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. Skupna višina sredstev namenjenih za program je bila 22,4 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj je prispeval 17,9 milijona evrov.

Gre za program petih projektov, katerih namen je vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za prostorske in nepremičninske podatke v Sloveniji. Vzpostavljen bo prostorski informacijski sistem za podporo upravljanja s prostorom ter omrežne storitve za prostorske in nepremičninske podatke.

S »Programom projektov eProstor«  se optimizirajo procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Tako naj bi bilo vzpostavljeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih.

Prenovljeni sistem je centralno upravljan iz glavnega urada Ministrstva za okolje in prostor ter Geodetske uprave Republike Slovenije, vendar bo zagotavljal e-poslovanje, vezano na prostorsko planiranje, gradnjo objektov in nepremičnine, tudi območnim geodetskim upravam in geodetskim pisarnam, pa tudi drugim resorjem državne in lokalne uprave s področja urejanja prostora, lokalnim skupnostim ter lastnikom nepremičnin na celotnem ozemlju Slovenije.